VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI
Tên người dùng :
Mật khẩu :
Mã an toàn :

  Quên mật khẩu


Chào mừng quí khách hàng đã sử dụng dịch vụ cung cấp giấy báo,cước chi tiết và hóa đơn điện tử của Viễn thông Quảng Ngãi.

Thông tin truy cập Quí khách hàng đã đăng ký vào website:

http://billing.vnptquangngai.vn
http://tracuucuoc.vnptquangngai.vn
http://billing.vnptquangngai.vn/Xem-Hoa-Don.vnpt -> Xem hóa đơn hàng hóa dịch vụ.

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi , quí khách phải được cung cấp :

  • Tên truy cập
  • Mật khẩu truy cập

Hệ thống này cung cấp thông tin cước thông qua mạng INTERNET của nhiều dịch vụ như:

- Giấy báo cước, chi tiết cuộc gọi điện thoại cố định, di động trả sau, Gphone, internet, MyTV ....của Viễn thông Quảng Ngãi. Giúp cho khách hàng quản lý và theo dõi chặt chẽ tình hình sử dụng dịch vụ của mình. 

- Hóa đơn điện tử: Khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính và lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, thay thế cho cách xuất hóa đơn, chuyển hóa đơn khách hàng và lưu trữ hóa đơn giấy theo phương thức truyền thống. 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Cơ quan chủ quản : Viễn Thông Quảng Ngãi
Đơn vị thực hiện : Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Ngãi
Xem tốt nhất trên trình duyệt IE - độ phân giải 1024 x 768